Joukkueiden kokoonpanojen muodostuminen

Joukkuevoimistelussa kahden eri ikävuoden voimistelijat muodostavat ikäkauden. Jokaisella ikäkaudella on oma nimi. Ikäkauden voimistelijat jaetaan joukkueisiin kaudeksi kerrallaan. Ikäkauden sisällä voi olla useita joukkueita riippuen voimistelijoiden määrästä, kilpailullisista tavoitteista ja harjoitusmääristä. Syksystä 2021 alkaen alle 12-vuotiaiden ikäkaudet jaetaan Team, Talent, Taito -joukkueisiin ja yli 12-vuotiaat Team, Kilpa, Harraste -joukkueisiin. Tällä toiminnalla pyritään taitotasoltaan ja kaikilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman yhtenäisten joukkueiden muodostamiseen. Näin jokainen voimistelija saa omaa kasvua ja kehitystään tukevaa sekä omaa taitotasoansa vastaavaa harjoitusta. Jokainen voimistelija etenee omien taitojen ja tavoitteiden mukaisesti.


Joukkueen kokoonpanon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä:

Joukkueen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. voimistelijan sitoutumien, motivaatio, voimistelutaidot ja fyysiset ominaisuudet. Voimistelijoiden on harjoiteltava määrätietoisesti pysyäkseen joukkueen taitotasolla tai saavuttaakseen ylemmän taitotason. Mitä korkeammalle tasolle joukkue tähtää, sitä korkeammat vaatimukset voimistelijoilla on.

  • SITOUTUMINEN: voimistelijan ja perheen on sitouduttava harjoitteluun, aikatauluihin, joukkueen yhteisiin tavoitteisiin, hankintoihin ja maksuihin sekä terveellisiin elämäntapoihin.
  • MOTIVAATIO: motivaatio ilmenee treeniasenteesta, treenikäyttäytymisestä sekä pitkäjännitteisyydestä niin harjoituksissa, kotiharjoitteissa kuin kilpailuissa.
  • VOIMISTELUTAIDOT: voimistelijan taito-ominaisuudet tulee olla ikäkauden mukaiset mm. motoriikka, koordinaatio, reaktio, ilmaisu ja perusvoimistelutaidot (ikäkauden lajitaidot).Lisäksi tarkkailtavia asioita lihastasapaino, ryhti, lantion asento, kannatus ja jalkojen linjaus.
  • FYYSISET OMINAISUUDET: voimistelijan fyysiset ominaisuudet tulee olla ikäkauden mukaiset liikkuvuudessa, voimassa, nopeudessa sekä kestävyydessä. Hyvä peruskunto auttaa voimistelijaa harjoittelemaan treenin turvallisesti sekä tehokkaasti alusta loppuun ja suorittamaan lajiliikkeet vaivattomasti.

Valmentajat muodostavat joukkueet edellä mainittujen tekijöiden mukaan ennen seuraavan kauden alkua. Tällöin järjestetään avoimia hakutreenejä, jolloin halukkaat uudet voimistelijat voivat hakea mukaan joukkueisiin. Seuramme sisällä olevien voimistelijoiden sitoutumista, motivaatiota, voimistelutaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia seurataan läpi kauden. Ikäkauden valmentajat tekevät ehdotukset kaikista ikäkauden kokoonpanoista, jonka jälkeen he konsultoivat valmennustiimiä (kaikki ikäkausivastaavat ja vastuuvalmentajat).

Joukkueiden sarjavalinnat (sm, kilpa, harraste) tehdään jokaisen joukkueen kohdalla kaudeksi kerrallaan ja ne perustuvat Suomen Voimisteluliiton voimassa olevaan kilpailujärjestelmään. Ikäkauden joukkueille pyritään järjestämään vähintään yksi yhteinen harjoituskerta viikossa.