Tietosuoja

Rekisteriseloste on EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukainen henkilörekisterinpitäjältä edellytetty asiakirja, josta selviävät muun muassa

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot
  • käsiteltävät henkilötiedot
  • käsittelyn tarkoitus sekä
  • tietojen luovuttamisen ja suojaamisen periaatteet.

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä ja Kellon TU:n kohdalla rekistereitä ovat

  • Hoika
  • Jäsenrekisteri
  • valmentajien täyttämät harjoituspäiväkirjat