Voimistelujaoston kevätnäytös 2.4. Jatulissa

6.4.2006


Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!Lisätietoja: /voimistelujaosto/kuvia_kevatnaytoksesta/