Pelisäännöt

Noudatamme seuraavia yhteisesti sovittuja pelisääntöjä seuran toiminnassa. Sääntöjen avulla pyritään välttämään ristiriitoja ja ongelmatilanteita, kun säännöt ovat kaikille osapuolille selvät.

Kaikki voimistelijat, valmentajat ja huoltajat ovat velvoitettuja noudattamaan näitä pelisääntöjä sekä seuran yhteisiä pelisääntöjä. Pelisäännöt ovat voimassa 31.8.2021 saakka.

Yhteisten pelisääntöjen lisäksi joukkueilla on omat lasten ja vanhempien pelisäännöt.


Voimistelijoiden yhteiset pelisäännöt

 • Saavumme ajoissa harjoituksiin oikeat varusteet mukana.
 • Olemme kaikkien kavereita; emme kiusaa ketään.
 • Kuuntelemme ohjaajaa ja noudatamme annettuja ohjeita.
 • Huolehdimme omasta tekemisestämme, emme arvostele muita.
 • Pidämme hiukset kiinni, emme käytä roikkuvia koruja.

Vanhempien yhteiset pelisäännöt

 • Toimitamme laoset ajoissa harjoituksiin ja yhteisiin tapahtumiin.
 • Ilmoitamme ohjaajalle/valmentajalle lapsen poissaolosta ja siitä, jos lapsi jää kokonaan pois ryhmän toiminnasta.
 • Huolehdimme, että joukkueenjohtajalla on voimassa olevat perheen yhteystiedot (mm. sähköpostiosoite ryhmän ja seuran tiedotusta varten). Huolehdimme, että harrastuksen maksut tulevat maksetuksi ajallaan. Kerromme myös muutoksista perheoloissa ja muista lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä (esim. allergiat, kiusaamiset).
 • Huolehdimme terveellisistä elämäntavoista: riittävästä unesta, terveellistä ravinnosta ja siisteydestä (mm. hiukset kiinni harjoituksiin).
 • Olemme hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille. Muistamme hyvät tavat ja päihteettömyyden lasten kanssa toimiessa. Opetamme myös hyväksymään erilaisuutta.
 • Kannustamme lasta sitoutumaan ryhmän toimintaan ja osallistumme myös itse. Annamme ohjaajille työrauhan.

Lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Vanhemmat ja muut taustajoukot ovat harrastustoiminnan tärkeimpiä tukijoita.


Some-säännöt

Kellon TU:n voimistelujaostolla on FB-sivu ja Instagram-tili, joita päivitetään säännöllisesti. Some-kanavia käytetään tiedonvälitykseen ja toimintamme mainostamiseen. Seuran omista tapahtumista luodaan FB:iin tapahtumasivu, joita saa jakaa.

 • FB: www.facebook.com/kellontu/
 • Instagram: ktu_voimistelu
 • Snapchat: ktu_voimistelu
 • www: www.ktu.fi/voimistelu​

Noudata varovaisuutta käyttäessäsi sosiaalista mediaa. Muista, että kaikki tieto mitä netistä löytyy EI ole totuuden mukaista. Toisen henkilön kuvien julkaisemiseen pitää olla lupa (alaikäisillä vanhempien lupa). Kaikki mitä kirjoitat ja laitat jää sinne pysyvästi. Muista, että edustat seuraasi myös netissä.