Kilpailumatkat ja koulutyö

Koulutyön tulee aina asettua tärkeysjärjestyksessä urheilun ja harrastusten edelle. Jaosto pyrkii järjestämään kaiken toimintansa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa koulunkäynnille. Valitettavasti kuitenkin pitkät kilpailumatkat aiheuttavat ylimääräisiä poissaoloja koulusta kerran, pari kaudessa.

Jaoston suositus on, että lähtöpäivänä voimistelija voi lähteä koulusta aikaisintaan kaksi tuntia ennen matkaan lähtöaikaa. Jos voimistelija tarvitsee erityislupaa, vanhemmat sopivat sen opettajan kanssa  (joissakin kouluissa rehtorin kanssa). Jaoston suositus on, että paluumatkaa seuraavan päivän koulutyön oppilaat aloittavat viimeistään klo 10. Poikkeuksista kehotetaan sopimaan erikseen oman opettajan kanssa.