Joukkuevoimistelu lajina

Kellon Työväen Urheilijat tarjoaa tavoitteellista kilpaurheiluun tähtäävää joukkuevoimistelu- ja tanssillisen voimistelun toimintaa 3-4 vuotiaista lähtien.


Tähän tietopakettiin on koottu tärkeää tietoa joukkuevoimisteluharrastuksesta Kellon TU:ssa. Ilman vanhempien panosta seuran toiminta ei olisi mahdollista, sen takia haluamme toivottaa kaikki vanhemmat ja lajista kiinnostuneet mukaan toimintaamme.


Harjoittelu

Joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu ovat taitolajeja ja niiden harjoittelu vie ajallisesti enemmän aikaa kuin fyysisemmän lajin. Harjoittelu koostuu lajitekniikan harjoittelun lisäksi baletista, ponnistusharjoittelusta, liikkuvuusharjoitteista, jalkatekniikasta, ja peruskuntoharjoittelusta ikäryhmän tavoitteiden mukaisesti.

Harjoituksissa kilpailuohjelmaa hiotaan ja muokataan joukkueelle mahdollisimman sopivaksi. Koska kilpailuohjelmassa kaikilla on oma tietty paikkansa ja roolinsa, on joukkuevoimistelun harjoittelu myös erittäin sitouttavaa, koska kaikkien tyttöjen tulee olla paikalla harjoituksissa.

Joukkuevoimistelu

Joukkuevoimistelu on taitolaji, joka on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta. Joukkuevoimistelu koostuu monipuolisista vartalon liikkeistä, tasapainoliikkeistä, hypyistä ja muista liikkeistä kuten käsi- ja jalkaliikkeistä sekä hyppelyistä.

Joukkuevoimistelun kilpailuohjelma on liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus.

Joukkuevoimistelussa liikkeet suoritetaan jatkuvina, virtaavina sarjoina, joissa tulee esille liikesujuvuus ja esteettisyys. Laji vaatii voimistelijoilta kokonaisliikunnallisten lajitaitojen lisäksi fyysisiä ominaisuuksia, hyvää koordinaatiota ja rytmitajua. Joukkuevoimistelulle on myös tunnusomaista ilmaisullisuus ja joukkueen suorituksen yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus.

Kilpailut

Lajissa kilpaillaan SM-, kilpa ja harrastesarjoissa. Harraste- ja kilpasarjoissa sekä alle 14-vuotiaiden sarjoissa kilpaillaan keväällä vapaaohjelmilla ja syksyllä välineohjelmilla. Välinekilpailuissa välineet on määrätty ikäsarjoittain. Yli 14-vuotiaiden SM-sarjassa kilpaillaan vain vapaaohjelmilla.

Kilpailujärjestelmä (1.1.2016 alkaen)

Joukkuevoimistelussa kilpaillaan eri ikäsarjoissa

  • 8-10 -vuotiaat 8-10 -vuotiaiden sarjassa
  • 10-12 -vuotiaat 10-12 -vuotiaiden sarjassa
  • Alle 12 -vuotiaat harrastejoukkueet Stara-tapahtumissa
  • 12-14 -vuotiaat SM-sarjassa, kilpasarjassa tai harrastesarjassa
  • 14-16 -vuotiaat junioreiden SM-sarjassa, kilpasarjassa tai harrastesarjassa
  • Yli 16-vuotiaat SM-sarjassa, 16-20 ja naisten (yli 18-vuotiaat) kilpasarjassa tai yli 16-vuotiaiden harrastesarjassa

Voimistelun Stara-tapahtumassa alle 12-vuotiaiden joukkueet pääsevät esiintymään arveille, jotka antavat suorituksesta kirjallisen palautteen. Joukkueita ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Kaikki osallistujat palkitaan. Stara toimii kilpailunomaisena harjoitteluna lasten joukkueille ennen kilpailusarjoihin siirtymistä sekä sopivana esiintymistilaisuutena harrastejoukkueille.

8-10-vuotiaiden sarjan kilpailuja järjestetään Stara-tapahtumien sekä Joukkuevoimistelun Cup-kilpailujen yhteydessä. Joukkueet saavat kategoriatuloksen ja kaikki osallistujat palkitaan. Lisäksi joukkueita palkitaan erityismaininnoin. 8-10-vuotiailla ei ole valtakunnallista kilpailua.

10-12-vuotiaiden sarjassa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa. Joukkueet saavat kategoriatuloksen, ja 1. ja 2. kategorian saavuttaneiden joukkueiden pisteet julkistetaan. Kolme parasta joukkuetta palkitaan, ja lisäksi joukkueita palkitaan erityismaininnoin. Joukkueet saavat tuomaristolta lisäksi kirjallisen palautteen. 10-12-vuotiaat kilpailevat keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla. Parillisina vuosina kilpaillaan narulla ja parittomina vuosina pallolla.

12-14-vuotiaiden SM-sarjassa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja 12-14-vuotiaiden Suomen mestaruudesta. Joukkueet saavat pistetuloksen, ja kolme parasta joukkuetta palkitaan. 12-14-vuotiaiden SM-sarjassa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin vanneohjelmalla.

12-14-vuotiaiden kilpasarjassa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja 12-14-vuotiaiden kilpasarjan mestaruudesta. Joukkueet saavat kategoriatuloksen, ja 1. ja 2. kategorian saavuttaneiden joukkueiden pisteet julkistetaan. Kolme parasta joukkuetta palkitaan. Joukkueet saavat lisäksi tuomaristolta kirjallisen palautteen. 12-14-vuotiaiden kilpasarjassa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla. Välineeksi voi valita narun, pallon tai vanteen.

12-14-vuotiaiden harrastesarjassa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa. Joukkueet saavat kategoriatuloksen. 1. ja 2. kategorian pisteet ovat julkisia, ja kolme parasta joukkuetta palkitaan. 12-14-vuotiaiden harrastesarjassa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla. Välineeksi voi valita narun, pallon tai vanteen.

14-16-vuotiaiden juniorisarjassa ja yli 16-vuotiaiden naisten SM-sarjassa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja yli 14-vuotiaiden Suomen mestaruuksista. Joukkueet saavat pistetuloksen, ja kolme parasta palkitaan.

14-16-vuotiaiden, 16-20-vuotiaiden ja naisten (yli 18-vuotiaat) kilpasarjoissa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa ja yli 14-vuotiaiden kilpasarjan mestaruuksista. Joukkueet saavat pistetuloksen, ja kolme parasta palkitaan. Yli 14-vuotiaiden kilpasarjoissa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla. Väline on vapaavalintainen (naru, pallo, vanne, keilat tai nauha).

14-16-vuotiaiden ja yli 16-vuotiaiden harrastesarjoissa kilpaillaan Joukkuevoimistelun Cup-kilpailuissa. Joukkueet saavat pistetuloksen, ja kolme parasta joukkuetta palkitaan. Yli 14-vuotiaiden harrastesarjoissa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla.

Tietoa löytyy myös Voimisteluliiton sivuilta.


Arvostelu

Tuomaristo koostuu kolmesta tuomaripaneelista:

  • Sommittelun tekninen tuomaristo arvioi ohjelman vaikeusosia.
  • Sommittelun taiteellinen tuomaristo arvioi ohjelman voimistelullista arvoa, rakennetta ja ilmaisullisuutta.
  • Suoritustuomaristo vähentää virheistä suoritustekniikassa ja yhtäaikaisuudessa.

Suoritustuomaristo

Suoritustuomarit katsovat joukkueen suoritustekniikkaa, yhdenaikaisuutta, ryhtiä, ojennuksia sekä onko liikkeet tehty terveydellisesti joukkueen taitotasoa vastaavalla tavalla. Välinekilpailuissa suoritustuomaristo arvioi myöskin välineenkäyttötekniikkaa ja merkitsee välinevirheet ja pudotukset. Suoritustuomareilla on käytössään pistevähennystaulukko, jonka mukaan virheistä vähennetään .


Sommittelu tekninen

Jokaiselle ikäsarjalle on säännöissä määritelty pakolliset vaikeusosat. Teknistä arvioiva tuomari merkitsee ylös ohjelmasta löytyvät liikkeet ja huomioi niiden suorittamistekniikan. Vain oikein suoritettuina liikkeestä tai liikesarjasta / yhdistelmästä voi saada sille nimetyn arvon pisteissä.


Sommittelu taiteellinen

Taiteellisen osa-alueen tuomarit katsovat ohjelman taiteellista kokonaisuutta. Tähän osa-alueeseen kuuluu paljon asioita, mm musiikin ja liikkeen yhteistyö, vaikeusosien suorittamisessa käytetyt tekniikat, riittävä ja monipuolinen kuviointi, liikkeet eri tasoissa ja suunnissa sekä ilmaisu. Omaperäiset ja uudet kuvioinnit ja liikkeet sekä kaikkien liikesukujen (hypyt, vartalot, tasapainot) käyttö monipuolisesti kuuluu myös tähän osa-alueeseen.
Taiteellisella tuomarilla on käytössään pistetaulukko johon merkitään asiat mitkä on ohjelmasta suoritettu hyväksyttävästi ja näin löydetty.