Joukkueiden toiminta

Valmentajat

Jokaisella Kellon Työväen Urheilijoiden joukkueella on oma(t) vastuuvalmentaja(t) sekä näiden lisäksi apuvalmentajia. Valmentajat tekevät tätä omien töiden / koulun ohella. Osa valmentajista on saanut työstään palkkaa syksystä 2019 lähtien. Valmentajat ovat sitoutuneet käymään tarpeellisissa koulutuksissa ja kasvattamaan ammattitaitoaan.

Valmentajan ensisijainen tehtävä on valmentaa joukkuetta ja huomioida joukkueen tarpeet koko joukkuetta silmällä pitäen.Tyttöjen yksilölliset erot tulee huomioida, ja ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Joukkueiden kokoonpanot tarkastellaan aina kauden alussa.

Valmentajien vastuut:

 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • noudattaa seuran yhteisiä pelisääntöjä
 • huolehtii ensiapuvälineiden ja vanhempien yhteystietojen mukana olosta
 • voi seurata muidenkin kuin oman joukkueen harjoituksia
 • ilmoittaa käyttämättömistä salivuoroista toisille valmentajille
 • oikeus koulutukseen seuran tuella, koulutuksen jälkeen tulee osaamista jakaa toisille
 • toimii esikuvana kaikille seuran nuorille
 • keskustelee joukkueen kanssa terveellisistä elämäntavoista
 • muistaa voimistelun ihanuuden ja harrastamisen ilon
 • ovat avoimesti yhteistyössä vanhempien sekä joukkueenjohtajan kanssa
 • allekirjoittaa kausittain valmentajasopimuksen
 • tekee ohjelman ja valmentaa joukkuetta
 • kokeneemmat valmentajat toimivat nuorten valmentajien mentoreina

Joukkueenjohtajat

Jokaisella joukkueella tulee olla nimettynä joukkueenjohtaja eli Jojo. Jojo toimii yhdyssiteenä joukkueen ja voimistelujaoston sekä voimistelijoiden, vanhempien ja valmentajien välillä sekä toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Joukkueen johtaja on tiedotusvastuullinen eli ts. vastaa siitä, että tieto kulkee valmennettaville, vanhemmille, valmentajille ja voimistelujaostolle. Hän organisoi joukkueen vanhempain tapaamiset.

Joukkueenjohtaja

 • hoitaa joukkueen ja jaoston välistä tiedottamista ja raha-asioita
 • osallistuu jaoston ja joukkueenjohtajien yhteisiin kokouksiin
 • huolehtii oman joukkueen laskutuksesta (tuotetilaukset, kisa- ja leirimatkat)
 • huolehtii, että kilparyhmien vanhemmat hankkivat lapsilleen kilpailulisenssit (elokuussa)
 • kutsuu koolle joukkueen vanhempien palaverit tarvittaessa, vähintään kerran kaudessa (kauden alussa)
 • huolehtii, että valmentaja saa keskittyä valmennukseen
 • toimii valmentajien ja joukkueen ”lähellä” niin että valmentajat, vanhemmat ja voimistelijat tuntevat jojon ja jojo tuntee voimistelijat nimeltä
 • laittaa kopiot vanhemmille lähetetyistä viesteistä kaikille joukkueen valmentajille
 • hoitaa joukkueen juoksevat asiat (mm. esiintymiset, talkoot, ilmoittautumiset leireille, kilpailujen ruokailut, hankinnat, yms.)
 • pitää kirjaa joukkueen tuloista ja menoista sekä ilmoittaa niistä rahastonhoitajalle
 • tiedottaa jaostoa joukkueensa asioista
 • laatii yhdessä valmentajien kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman lokakuun puoleen väliin mennessä
 • laatii joukkueen toimintakertomuksen tammikuun loppuun mennessä (pitää kauden aikana kirjaa joukkueen kilpailuista ja tuloksista, esiintymisistä, leireistä yms.)
 • ilmoittaa joukkueensa kilpailuihin, tarvittaessa huolehtii myös matkojen, majoitusten ja ruokailujen varaamisesta (käytäntö sovitaan kauden alussa jaoston kokouksessa). Ilmoittaa samalla myös matkavastaavalle kaikki (voimistelijat, valmentajat, huoltajat, kannustusjoukot) kilpailuihin lähtevät.
 • tarkistaa kauden alussa joukkueen tiedot nettisivuilta ja ilmoittaa muutoksista nettisivuvastaavalle (tiedotus@ktu.fi)
 • ennen kilpailuihin lähtemistä korostaa huoltajille huoltajan tehtävät sekä kannustajille kannustajien roolit

Voimistelijat

Voimistelijoiden tulee muistaa että he edustavat joukkuettaan ja seuraa. Toisia tulee kunnioittaa ja hyvällä käytöksellä edesauttaa joukkuehengen syntymistä. Voimistelijan tulee muistaa voimistelun ilo. Voimistelija

 • saapuu ajoissa ja asianmukaisesti varustautuneena harjoituksiin
 • keskittyy harjoittelemaan tunnollisesti
 • huolehtii kilpailuasustaan ja –välineistään
 • ilmoittaa poissaolostaan valmentajalle puhelimitse (alaikäisellä vanhempi ilmoittaa)
 • kuuntelee valmentajia, huoltajia sekä joukkueenjohtajaa
 • ottaa huomioon joukkuekaverit
 • huolehtii riittävästä ravinnon ja unen saannista
 • edustaa ja kannustaa omaa seuraansa ja joukkuettaan asiallisesti käyttäytyen
 • internetiä käyttäessään noudattaa seuran somesääntöjä

Huoltaja

 • ilmoittaa vastuuvalmentajalle jos voimistelija (alle 18v) on pois harjoituksista
 • täyttää voimistelijakortin kauden alussa ja ilmoittaa muutoksista joukkueenjohtajalle
 • ilmoittaa voimistelijan tiedot jäsentietorekisteriin
 • osallistuu jaoston ja joukkueen talkoisiin ja vanhempien palavereihin
 • huolehtii maksuista ajallaan (tarvittaessa maksuaikatauluista voi neuvotella rahastonhoitajan kanssa)
 • ilmoittaa kauden alussa valmentajalle, mikäli voimistelija ei pysty osallistumaan kaikkiin kauden kilpailuihin tai harjoituksiin
 • ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvat peruutukset muista kuin sairaustapauksista (lääkärintodistus) johtuen hoitavat huoltajat itse tapahtuman järjestäjän kanssa
 • lääkärintodistukset on toimitettava joukkueenjohtajalle mukaan matkalle, maksut palautetaan, mikäli tapahtuman järjestäjä hyväksyy asian
 • huolehtii voimistelijan riittävästä ravinnon ja unen saannista
 • ottaa esille vaikeatkin asiat valmentajan/jojon kanssa mikäli ne vaikuttavat lapsen harrastukseen sitoutumiseen
 • valvoo lapsen/nuoren nettikäyttäytymistä esim. kuvien ja juttujen julkaiseminen ilman suostumusta
 • kannustaa – kustantaa - kuljettaa

Mikäli vanhemmilla on kysyttävää lapsensa harjoittelusta, hän voi suoraan olla yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan. Joukkuetta koskeviin muihin kysymyksiin vastaa joukkueenjohtaja. Epäselvissä asioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä myös jaoston edustajiin.